VILLFISK

BIO3000 VILLFISK er et helautomatisk kamerasystem for registrering av anadrome arter i lakseelver.

  • Videokalender: Systemet filmer hele døgnet, og lager et utdrag som viser alle  fiskepasseringer i løpet av siste døgn. All video uten fisk i bildet blir automatisk redigert bort. Videokalenderen kan vises på internett, eller på et visningssenter o.l.

  • Registrering og telling: Systemet registrerer hvor mange fisk som passerer kameraet på vei opp og ned elva.

  • Vektestimering: All fisk som passerer blir plassert i en vektkategori.

  • Artsgjenkjenning: Kommer i løpet av 2020.

For mer informasjon, eller et uforpliktende tilbud, kontakt oss.

Linker til avisomtaler fra lansering i 2019:

https://www.avisenagder.no/sira-kvina

https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/QoWMpx/verdens-best-overvaakede-lakseelv

Morten.jpg
IMG_2601.jpg
1.jpg