Biomasseestimator

for oppdrettslaks

  • Gjennomsnittsvekt og vektfordeling

  • Vekstgrafer og total biomasse

  • Måling 24/7 og online-løsning

  • Detaljert rapportverktøy 

  • 10.450 fisk målt på ett døgn!

Ved hjelp av det vi mener er markedets beste biomasseestimator,

får kundene full kontroll over biomassen til enhver tid.

Kamerasystem for registrering av villfisk i lakseelver

  • Automatisk registrering og telling

  • Vektestimering

  • Videokalender

VILLFISK

arrow&v
arrow&v

Takk! Vi tar kontakt.